ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

9 ธันวาคม 2564 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 โดยมี ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สปข.1 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยปลัดสำนักนายกรัฐตรีได้มอบแนวทางการทำงาน คือ  " เร็ว รุก สุขกับงาน วิชาการนำหน้า จิตอาสาเพื่อสังคม" เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรได้ปรับใช้ในการทำงานต่อไป


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :