เครือข่าย สปข.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันนี้ (10 พ.ย. 64) ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานคณะกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบแสดงความยินดีกับ นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ในโอกาสย้ายที่ทำการใหม่และร่วมปรึกษาในการนำวัฒนธรรมของชาวอีสานที่กำลังจะเลือนหายไปกลับมาเผยแพร่และสืบทอดให้คงอยู่ โดยทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เพื่อผลิตสื่อและเผยแพร่รายการเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวอีสาน ในช่องทางต่างๆต่อไป


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar