ประชุมผู้บริหาร รับฟังนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2565

วันนี้ (5 พ.ย. 64) เวลา 09.30 น. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมผู้บริหาร สปข.1 ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทีวีอีสาน โดยนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับผู้บริหาร สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ซึ่งมี นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2565 ในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :