การประชุมหน่วยงานในกำกับ

นายพรพิทักษ์  แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ประชุมร่วมผ่านระบบออนไลน์ในหน่วยขึ้นตรงกับรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เขต 7 ประชาสัมพันธ์จังหวัดในภาค 1 ภาค 6 ภาค 7 ผอ.สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ผอ.ศูนย์สารสนเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ผอ.กองคลัง และผอ.กองกฏหมายและระเบียบ


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :