ข้าราชการใหม่ รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  น.ส.บุญเพ็ง ไทยทองหลาง หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 (สปข.1) นำข้าราชการที่ย้ายและโอนมาปฏิบัติราชการที่ ณ สปข.1 เข้าพบ นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น เพื่อรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดใหม่ ได้แก่ 1. นางสาวปริยา พุฒธรรม นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ส่วนข่าวและรายการ สปข.1 โอนย้ายจาก สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดระยอง 2. นางสาวธัญญา คนคิด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหาร สปข.1 ย้ายมาจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย 3. นายรุจิพงษ์ มงคล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ช่วยราชการ สขร.สปข.1 ย้ายมาจาก สวท.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี                                                                                                                                                                        


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar