ประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ

ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ให้การต้อนรับผู้บริหารกรมสุขภาพจิต นางสาวจุฑามาศ วรรณสิงห์  ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และ นพ.ศักรินทร์ แก้วเฮ้า ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมรายการทีวี NBT ทีวีอีสาน รายการมองอีสานผ่าน NBT เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ “สุขภาพจิตไทยวัดใจไปพร้อมกัน” ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 จัด ณ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ สำหรับกรมสุขภาพจิตถือเป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่นกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 มาอย่างต่อเนื่อง


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar