เครือข่ายสปข.1 เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรของหน่วยงาน กรมสุขภาพจิตจาก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรของหน่วยงาน กรมสุขภาพจิตจาก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าพบ นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เพื่อเชิญร่วมในโครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ “สุขภาพจิตไทยวัดใจไปพร้อมกัน” ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สำหรับกรมสุขภาพจิต ถือเป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่นกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 มาอย่างต่อเนื่อง


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :