PRD1 Big Cleaning Day

วันนี้ (28 ต.ค. 64) เวลา 09.00 น. นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผอ.สปข.1 พร้อมบุคลากร และเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสร้างสุข สะอาด สุขภาพดี (กิจกรรม 5 ส.) เพื่อให้สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ในวันที่ 28 -29 ตุลาคม 2564 และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :