ประชุมคณะทำงานการจัดงานครบรอบ 61 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 61 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ร่วมกับผู้บริหารและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยึดหลักและคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :