รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เยี่ยมให้กำลังใจประชาสัมพันธ์จังหวัดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เยี่ยมให้กำลังใจประชาสัมพันธ์จังหวัดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม รวมถึงตรวจติดตามงานยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมวางแผนประชาสัมพันธ์การป้องกันน้ำท่วมเพราะอีกสองวันมวลน้ำขนาดใหญ่จากขอนแก่นจะมาที่จังหวัดมหาสารคาม


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :