เยี่ยมชุมชนโคกเมือง ชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิธี ประจำปี2564

นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1ขอนแก่น พร้อมนายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมือง ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นชุมชนที่ชนะเลิศได้รางวัลระดับประเทศ โครงการเที่ยวชุมชนยลวิถีของกระทรวงวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ ประจำปี 2564 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลและเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ร้านลูกชิ้นยืนกิน หน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์ด้วย 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar