ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคอีสาน และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานเที่ยวชุมชน ยลวิถี ชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้บรรยายการปฏิบัติงานของหน่วยสื่อกรมประชาสัมพันธ์ในภูมิภาค ที่พร้อมจะทำงานกับทุกส่วนราชการในจังหวัดได้ทุกเวลาทุกสถานการณ์


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar