พิธีเปิดป้ายสุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรี ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 5 ต.ค. 64 เวลา 15.30 น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการเปิดป้ายสุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรี ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นได้นั่งรถเยี่ยมชมบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เจ้าหน้าที่และประชาชน เข้าร่วมงานครั้งนี้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar