รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตรวจเยี่ยม สวท.กาฬสินธุ์

นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมาที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามการปรับปรุงและติดตั้งสายสเตย์เสาอากาศเครื่องส่ง ที่ได้รับเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นโครงการเร่งด่วนที่กรมประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษ โดยมี ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและนำตรวจงาน


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar