ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 กรมประชาสัมพันธ์

วันนี้ (23 ก.ย. 64) เวลา 08.00 น. นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Teleconference ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยเชื่อมโยงกับสมาชิกสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ทั่วประเทศ ทั้ง 8 เขต ส่วนที่ห้องประชุม สปข.1 ขอนแก่น มีนายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และผู้บริหารฯ เข้าประชุม ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar