ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค 1

วันนี้ (22 ก.ย. 64) เวลา 09.00 น. นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในภาค 1 จำนวน 11 จังหวัด ณ ห้องประชุม สปข.1 โดยมี ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้บริหารและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :