สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ซ้อมเตรียมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (วันที่สอง)

วันนี้ (22 ก.ย. 64) เวลา 14.00 น. พลโทสรรเสริญ แก้วกําเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการซ้อมเตรียมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference เชื่อมโยงกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1-8 ทั่วประเทศ โดยในส่วนของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ซ้อม ณ อาคารเอนกประสงค์ สปข.1 โดยมี นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ผู้บริหารและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซ้อมตามกำหนดการ ภายใต้มาตรการป้องกันของโรคโควิด-19


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar