สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ซ้อมเตรียมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (วันที่หนึ่ง)

วันนี้ (21 ก.ย.64) เวลา 15.00 น. นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานในการซ้อมเตรียมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ สปข.1 ประจำปี 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ สปข.1 โดยมีผู้บริหารและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมซ้อมตามกำหนดการ


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar