สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ซ้อมเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

วันนี้ (21 ก.ย.64) เวลา 09.00น. นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการซ้อมเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  ผ่านระบบออนไลน์ Teleconference ณ ห้องประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนที่ห้องประชุม สปข.1 ขอนแก่น มีนายพรพิทักษ์  แม้นศิริ  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมด้วยนายสมบัติ ชัยรัตน์ ผอ.สทท.ขอนแก่น และผู้บริหารฯ ร่วมซ้อมการประชุมดังกล่าวตามกำหนดการ


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :