ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ภารกิจพื้นฐาน)

วันนี้ (17 ก.ย. 64) เวลา 09.00 น. กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนงานภารกิจพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Teleconference โปรแกรม Webex ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1-8 ทั่วประเทศ ส่วนที่ห้องประชุม สปข.1 ขอนแก่น มีนายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมออนไลน์ 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar