ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 (กลุ่มดิจิทัล)

วันนี้ (16 ก.ย. 64) เวลา 09.00 น. กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ร่วมกับกลุ่มปฏิบัติการสื่อดิจิทัล ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Teleconference โปรแกรม Webex ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ส่วนที่ห้องประชุม สปข.1 ขอนแก่น มีนายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมออนไลน์ 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar