ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันนี้ (13 ก.ย. 64) เวลา 09.00 น. พลโทสรรเสริญ แก้วกําเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Teleconference โปรแกรม Webex โดยนางทัศนีย์ ผลชานิโก และนางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ส่วนที่ห้องประชุม สปข.1 ขอนแก่น มีนายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมออนไลน์ 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :