ประชุมทางไกล สปข.1 SAFE & GOAL ตามโครงการ SMART PRD 1 (สวศ. และ สคท.)

ในช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านเป็นสถานีเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นเรื่องท้าทายของทีมงานที่จะร่วมพัฒนาไปด้วยกัน ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น กล่าวในการประชุมทางไกล Smart PRD 1 "SAFE & GOAL" ร่วมกับ สวศ. และ สคท. วันที่ 8 ก.ย. 64 ณ ห้องประชุม สปข.1


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar