ประชุมทางไกล สปข.1 SAFE & GOAL ตามโครงการ SMART PRD 1 (สวศ. และ สคท.)

วันนี้ 8 กันยายน 2564 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ประชุมทางไกล สปข.1 SAFE & GOAL ตามโครงการ SMART PRD 1 เพื่อติดตามการดำเนินงานความคืบหน้า รวมถึงการบูรณาการและร่วมหาแนวทางในการทำงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร (ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต 1) โดยมี ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สปข.1 ขอนแก่น 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :