ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สปข.1 ครั้งที่ 9 /2564

ประชุมผู้บริหารประจำเดือนภายใต้มาตรการ เว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากาก
วันนี้(7กันยายน64) ที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สปข.1 และประชาสัมพันธ์จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน11จังหวัด ครั้งที่ 9 /2564 โดยปรับเป็นการประชุมทางไกลกับผู้บริหารในส่วนภูมิภาค 11 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิก-19 อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :