การประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 1

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางพิชญา เมืองเนาว์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก และนางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Conference โดยในส่วนของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประชุม ณ ห้องประชุม สปข.1 และห้องประชุมย่อย เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าประชุม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :