ประชุมทางไกล สปข.1 SAFE & GOAL ตามโครงการ SMART PRD 1 (สวท.หนองบัวลำภู)

วันนี้ 31 สิงหาคม 2564 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ประชุมทางไกล สปข.1 SAFE & GOAL ตามโครงการ SMART PRD 1 เพื่อติดตามการดำเนินงานความคืบหน้า รวมถึงการบูรณาการและร่วมหาแนวทางในการทำงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สปข.1 ขอนแก่น 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar