อบรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับสถานีวิทยุ สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในเขตพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับสถานีวิทยุ สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในเขตพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ณ ห้องประชุม สปข.1 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ Webex  ณ ห้องประชุมของแต่ละหน่วยงานและบางส่วนอบรมที่บ้าน เนื่องจากอยู่ในช่วง Work from home ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวภิญญา แซ่แต้ เป็นวิทยากร ผู้ถ่ายทอดความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar