ประชุมพัฒนาการเงิน–พัสดุ หน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพัฒนาการเงิน–พัสดุ หน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ใน 11 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงตอนบน ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีเครื่องส่ง โดยได้มอบนโยบายการเงิน-พัสดุ ต้องทำอย่างโปร่งใสและยึดระเบียบเป็นหลัก ณ ห้องประชุม สทท.11 โดยมีผู้บริหารและคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar