ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการปรับปรุงสถานีโทรทัศน์ในภูมิภาค

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมผ่าน Zoom Conference คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะทำงานติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค โทรทัศน์ความคมชัดสูง Hight Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ณ NBT ขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 23 กันยายน 2564 โดยสถานีโทรทัศแห่งประเทศไทยขอนแก่น มีนายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธาน ทั้งนี้ทางส่วนกลางจะประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทุกวันศุกร์ ในเวลา 10.00 น.


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :