ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการปรับปรุงสถานีโทรทัศน์ในภูมิภาค

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางทัศนีย์ ผลชานิโก และนางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Conference Join Zoom Meeting คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะทำงานติดตามการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค การจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ความคมชัดสูง Hight Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 7 รายการ ณ NBT ขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 23 กันยายน 2564 โดยสถานีโทรทัศแห่งประเทศไทยขอนแก่น มีนายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธาน ทั้งนี้ทางส่วนกลางจะประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทุกวันศุกร์ ในเวลา 10.00 น.


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :