ข้าราชการเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ กลุ่มปฏิบัติการสื่อดิจิทัล สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 (ขอนแก่น)

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 (ขอนแก่น) มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อาการตน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น นำข้าราชการเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ คือ นายกฤษฎา เสติ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ณ กลุ่มปฏิบัติการสื่อดิจิทัล สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 (ขอนแก่น) โดยมีนางสาวทิวาพร แสนเมืองชิน ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 (ขอนแก่น) ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar