สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน 83 รายการ กำหนดขายทอดตลาด วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน 83 รายการ กำหนดขายทอดตลาด วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ถ.นิกรสำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 4323 6204


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศขายทอดตลาด สวท.ขอนแก่น ปี 67.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar