(10 พ.ค. 2566) ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 คณะผู้บริหาร สปข.1 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (IOC) ครั้งที่ 19/2566 ณ ห้องประชุม สปข.1

(10 พ.ค. 2566) ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 คณะผู้บริหาร สปข.1 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (IOC) ครั้งที่ 19/2566 ณ ห้องประชุม สปข.1


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar