ประชุมเตรียมความพร้อมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 90

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 คณะผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประชุมเตรียมความพร้อมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 90 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar