ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผอ.สปข.1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ ส.ปชส.สกลนคร และ สวท.สกลนคร

บ่ายวันนี้ ( 8 มีนาคม 2566) ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เข้ารับการนิเทศให้การต้อนรับ ประกอบด้วย นางสาว ชนกพร โพธิสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร นาย อภิชาติ หาญโก่ย นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กล่าวว่า การมานิเทศหน่วยงานเป็นโอกาสในการรับฟังผลการปฎิบัติงาน ร่วมหารือปัญหา และอุปสรรคต่างๆ รวมถึงให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ พร้อมชมเชยการปฎิบัติงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้แนะนำให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ร่วมกันวิเคราะห์ S.W.O.T.  เพื่อสะท้อนปัญหาการดำเนินงานผ่านเวทีผู้แทนประชาสัมพันธ์ภาค 

ขณะที่ การดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร ได้รับคำชมเชยในเรื่องการรักษามาตรฐานการทำงานได้เป็นอย่างดี เป็นหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจจากเครือข่ายในการร่วมทำกิจกรรมหรือโครงการ อาทิ การร่วมจัดรายการโดยเครือข่ายนักศึกษาเกาหลี โครงการผู้สื่อข่าวเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ซึ่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ได้ให้ข้อเสนอแนะในการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต เพื่อร่วมการขับเคลื่อนและยกระดับผลงานจากระดับจังหวัดสู่ระดับภูมิภาค เป็นชิ้นงานคุณภาพตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar