ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผอ.สปข.1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดฯประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอบบน พร้อมประเมินหน่วยงานในสังกัด เพื่อคัดเลือกเป็น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ดีเด่น ระดับเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ดีเด่น ระดับภาค 1 ณ ส.ปชส.กาฬสินธุ์ และ สวท.กาฬสินธุ์

ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอบบน พร้อมประเมินหน่วยงานในสังกัด เพื่อคัดเลือกเป็น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ดีเด่น ระดับเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ดีเด่น ระดับภาค 1

สำหรับช่วงเช้าได้เข้านิเทศติดตามงานที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสมบัติ ชัยรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ได้ชื่นชมกลยุทธ์การนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ประชาชนสนใจ อยากติดตาม ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงชื่นชมแนวคิดทำน้อยแต่ได้มาก พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และการทำ focus group ถ่ายทอดเทคนิคการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

จากนั้น คณะฯ ได้เดินทางไปนิเทศติดตามงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ได้ชื่นชมการสร้างเครือข่ายของหน่วยงาน และบรรยากาศในการทำงานที่มีความสุข พร้อมแนะนำว่า การสื่อสารปัจจุบันเป็นการสื่อสารแบบข้ามสื่อจึงจำเป็นต้องเพิ่มการเข้าถึงในทุกช่องทาง ทั้งการทำอินโฟกราฟฟิก การทำคลิปวีดีโอ โดยหยิบยกจุดเด่นของพื้นที่มานำเสนอ

ทั้งนี้ การลงพื้นที่นิเทศติดตามงานทำให้เห็นถึงจุดเด่นของสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคที่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งผู้ที่นิยมเสพสื่อโซเชียว และฝสื่อออร์แกนิคที่ได้พูดคุยโต้ตอบ เกิดเป็นเครือข่ายพลังมวลชนที่มีความผูกพันแบบญาติมิตร


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar