ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ออกประเมินหน่วยงานในสังกัด ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น และนิเทศติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar