ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1พร้อมผู้บริหาร สปข.1 ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันนี้ (2 มีนาคม 2566) เวลา 13.50 น. ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมผู้บริหาร สปข.1 ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar