สผป. สปข.1 จัดประชุมสื่อสารแผนฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องรับรอง สปข.1  ด้วยระบบประชุมออนไลน์(ZOOM) และแจ้งปฏิทินการออกนิเทศงานฯ และประกวด สวท. ส.ปชส. ดีเด่น

สปข.1  โดย ผอ.เกษศิรินทร์ อภิรัตนวงศ์  ผอ.สผป. จัดประชุมสื่อสารแผนฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรอง สปข.1  ด้วยระบบประชุมออนไลน์(ZOOM) และแจ้งปฏิทินการออกนิเทศงานฯ และประกวด สวท. ส.ปชส. ดีเด่น  พร้อมนี้ สขร.  ได้ติดตามการส่งผลงานชิ้นโบว์แดงในรอบ 6 เดือนแรก และแจ้งหลักเกณฑ์การประกวด สวท.  ส.ปชส.ดีเด่นด้วย


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar