ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ร่วมกันปฏิบัติการสร้างสุข สะอาด สุขภาพดี (กิจกรรม 5 ส.) ทำความสะอาดสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ฯ

20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น นำโดย ดร.พรพิทักษ์  แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักฯ เปิดปฏิบัติการสร้างสุข สะอาด สุขภาพดี (กิจกรรม 5 ส.)  ทำความสะอาดสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ให้ดูสะอาดเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ น่าทำงานเพิ่มมากขึ้น


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar