ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 จังหวัดขอนแก่น ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มปฏิบัติการสื่อดิจิทัล ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค เข้าแสดงความขอบคุณ และลา ในโอกาส จบการฝึกประสบการณ์ วันที่ 17 ก.พ.2566

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar