สปข.1 ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 คน

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา13.30 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธฺ์เขต 1 และคณะผู้บริหาร สปข.1 ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 คน


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar