นักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 นายพิชัย ศิริสม หัวหน้าฝ่ายข่าวโทรทัศน์ รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จำนวน 57 คน เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่มีลักษณะการทำงานสอดคล้องกับสาขาที่เรียน เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพ และนำความรู้ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และต่อยอดในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

โอกาสนี้คณะที่มาศึกษาดูงาน ได้ร่วมบันทึกเทปรายการโสข่าว เยี่ยมชมห้องแสดงใหญ่ ห้องประกาศข่าว ห้องควบคุมการออกอากาศ รวมไปถึงเยี่ยมชมในส่วนของสำนักงาน โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar