ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ปลูกต้นทุเรียน ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

วันที่ 12 กันยายน 2565 นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผอ.สปข. 1 ปลูกต้นทุเรียน ณ สปข. 1 โดยมีผู้บริหารร่วมยินดีในโอกาสที่ รองอธิบดี ฯ เดินทางมาเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเป็นประธานการประชุม ผู้บริหาร สปข. 1 ประจำเดือน กันยายน 2565


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :