ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ให้การต้อนรับ พณฯ Liao Junyun กงสุลใหญ่จีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น

กระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน
   ดร.พรพิทักษ์  แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ให้การต้อนรับ พณฯ Liao Junyun กงสุลใหญ่จีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น ที่ให้เกียรติมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับทีมผู้บริหารเขต 1 
    และหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ในมิติสังคมและวัฒนธรรมสองประเทศ ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของโลกดิจิทัล ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น โดยเร็วๆนี้จะมีการยกระดับความสัมพันธ์ด้วยการจัดทำบันทึกความตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar