สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมให้พร้อม ซ้อมให้ดี รู้วิธีป้องกันภัย” ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น จัดโดย ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมภูพานคำ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 โดยส่วนข่าวและรายการภูมิภาค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมให้พร้อม ซ้อมให้ดี รู้วิธีป้องกันภัย" โดยมี ดร.พรพิทักษ์  แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯและบรรยายเรื่อง การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ  และได้รับเกียรติจากนายชาญวิทย์  ประดับวงษ์ นายช่างโยธาอาวุโส จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ "เตรียมให้พร้อม ซ้อมให้ดี รู้วิธีป้องกันภัย" โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 90 คน เข้าร่วมกิจกรรม


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar