ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานการประชุมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มผู้ชม ผู้ฟัง สวท. สทท. กรมประชาสัมพันธ์

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :