ดร.พิรพิทักษ์ แม้นศิริ ผอ.สปข. 1 ติดตามการดำเนินการผลิต รายการบรรยายภาพ (AD : Audio Description ) และ คำบรรยายแทนเสียง (CC :Closed Caption :) ตามข้อกำหนด กสทช. ของสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลระดับภูมิภาค ของ NBT ทีวีอีสาน

ดร.พิรพิทักษ์  แม้นศิริ  ผอ.สปข. 1  ติดตามการดำเนินการผลิต  รายการบรรยายภาพ (AD  : Audio Description ) และ คำบรรยายแทนเสียง (CC :Closed Caption :)ซึ่ง สทท.ขอนแแก่น   ดำเนินงานตามข้อกำหนด กสทช. ของสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลระดับภูมิภาค ของ NBT ทีวีอีสาน  มี นางสาวทิวาพร  แสนเมืองชิน  ผอ.สทท.ขอนแก่น พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการ  และช่างเทคนิค  สรุปข้อมูลการดำเนินงาน   รายการเมืองไทยดี๊ดี  รอบภูมิภาค และ มองอีสานผ่านNBT


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :