สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ร่วมประชุม conference ผ่านระบบ zoom กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนกลาง ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ในโอกาสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานการประชุม

ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ร่วมประชุม conference ผ่านระบบ zoom กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนกลาง ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ

โดยมี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ในโอกาสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar